Publications

Yongtao Zhang

Yongtao Zhang Publisher: Cheng & Tsui Publication date: 2018 https://www.cheng-tsui.com/browse/textbooks/china%E2%80%99s-development-…
Kang-I Chang

Kang-i Sun Chang Jiangxi: Baihuazhou wenyi Press Publication Date: 2002
Kang-I Chang

Kang-i Sun Chang Oxford University Press Publication Date: 2009
Kang-I Chang

Kang-i Sun Chang Guilin: Guangxi Normal University Press Publication Date: 2010
Kang-I Chang

Kang-i Sun Chang Guangxi Normal University Press Publication Date: 2010
Tina Lu

Tina Lu Harvard University Asian Center Press Publication Date: 2009
Aaron Gerow

Aaron Gerow University of Michigan Center for Japanese Studies Press Publication Date: 2008